Bevezetés az adatvezérelt újságírásba

Az már szinte közhely, hogy az adatok korát éljük. Szinte alig van olyan területe az emberi tevékenységnek, amelyről ne születnének digitálisan rögzített információk. Ezeknek egy jelentős része hozzá is férhető, ami felbecsülhetetlenül nagy segítséget jelenthet az újságírói munkához. Az adatok felelősségteljes használata pontosabbá és hitelesebbé teheti a tájékoztatást, az újságírók pedig olyan rejtett történetekre is rábukkanhatnak, amelyeket humán források révén nem vagy csak nagyon nehezen lehetne megismerni.

Ehhez nem kell adatelemző gurunak lenni. Már néhány egyszerű alapművelet ismerete is elegendő ahhoz, hogy tudjunk adatokkal dolgozni. Ezek elsajátításához nyújt segítséget ez a kézikönyv.

Ebben az útmutatóban Excel-formátumban lévő adatsorokkal dolgozunk. Az Excel széles körben elterjedt szoftver, és ugyan elsősorban táblázatkezelőként ismert, de kiválóan alkalmas adatelemzői munka elvégzésére is. Az Excel használatának alapjaira itt most nem térünk ki, mert szétfeszítené a kézikönyv kereteit. Ha valaki még nem ismeri a programot, az alapműveleteket gyorsan megtanulhatja ebből az áttekintésből. Ezek elsajátítása után pedig már könnyedén tudunk vele számolni, sorba rendezni, a legkülönbözőbb szempontok szerint csoportosítani, és – mint később látni fogjuk – egymástól független adatsorokat is összekapcsolhatunk vele.