Miért fontosak a nyílt adatok? – civil szervezeteknek is!

Az utóbbi években egyre több szó esik a tudományos és az üzleti világban a „big data” fogalmáról, azaz a technológiai fejlődés és az automatizáció hatására keletkező, az emberek tevékenységével kapcsolatban keletkező egyre több adatról. Ezek az adatok azonban nem csak üzletemberek és tudósok számára érdekesek, számtalan olyan felhasználási területe van ezeknek az adatoknak, amelyek a mindennapi életben, ill. a demokratikus fejlődést – igazságosabb közteherviselést, elszámoltathatóbb politikusokat és átláthatóbb módon működő üzleti életet – szolgálják. A nyíltan kezelt adatok hozzásegítenek ahhoz, hogy több információnk legyen, aminek köszönhetően jobb döntéseket hozhatunk életünk során, ugyanakkor a nyíltan kezelt adatok technológiai sajátosságai miatt, amelyekről a későbbiekben részletesen is írunk, olyan tudásra is szert tehetünk a jövőben, amelyekről az adatok nyílttá tételekor még nem is gondoltunk.

Arról, hogy az egyre több digitálisan tárolt adatnak mi a jelentősége az újságírás számára az előző fejezetben részletesen írtunk. Ugyanezeket az érveket civil szervezetek számára is le lehet fordítani. Tevékenységük közben rengeteg olyan információ keletkezik, amelyek nyílt és gépileg feldolgozható formában történő tárolása és közzététele – amennyiben az nem sért adatvédelmi és más jogszabályokat – számtalan előnnyel járhat. Egyrészt hozzásegíthet az adott téma iránt érdeklődő közönséget ahhoz, hogy azt még jobban megismerjék, kutathassák, ez pedig magának a szervezetnek is segítség lehet, hiszen tevékenységükbe így másokat is bevonnak, újabb ismeretekre tesznek szert. Az adatok ilyenfajta közzététele ugyanakkor kommunikációs szempontból is fontos: nemcsak elősegíti, hogy az adott szervezet átláthatóbban működjön, de jobban megismerhetővé is teszi az adott szervezet tevékenységét.

Számtalan civil szervezet azzal a céllal jött létre, hogy kiegészítse, adott esetben ellása azokat a feladatokat, amelyeket az állam korábban végzett. Olyan civil szervezetek is működnek, amelyek az állam tevékenységének ellenőrzésére jöttek létre. Ahogy a nyílt adatok mozgalma elsősorban az állam birtokában lévő adatok nyilvánossága és nyílt felhasználhatóság érdekében jött létre, úgy fontos azt is leszögezni, hogy az államot ellenőrizni kívánó szervezetektől is elvárható és hasznos, hogy birtokukban lévő adatokat ugyanilyen módon tegyék közzé.