Közigazgatás és az open data

A nyílt adatok ügye a digitalizáció, azaz a műszaki haladás és annak társadalmat átalakító hatásai, és a politika által meghatározott térben jelenik meg, számos egymást részben erősítő, részben akadályozó tényező eredőjeként. Rohamosan bővül az előállított adattömeg mérete és új, erőteljes igények fogalmazódnak meg, új módon szeretnék használni ezt az adattengert.

Digitalizáció, avagy a szoftver felfalja a világot
A híres mondás szerint a szoftver felfalja a világot. Ez azt fejezi ki, hogy egyre gyorsuló ütemben alakulnak át meglévő analóg, fizikai rendszereink digitálissá, vagy a már meglévő digitális, hardveres rendszerek funkcióit szoftveres rendszerek veszik át, és megjelennek teljesen új digitális rendszerek is, amelyek egyben új adatforrások is – például kiterjedt érzékelőhálózatok. Az IDC tanácsadó cég előrejelzése szerint 2025-re az össz adatmennyiség el fogja érni a 180 zettabájtot. 2013-ban ez az érték még „csak” 4,4 zettabájt volt – 1 zettabájt egyenlő ezermilliárd gigabájttal, vagy 1 milliárd terrabájttal. A digitális információ adat, automatizált módon kinyerhető, feldolgozható, a feldolgozása eredménye új ismeret, cselekvés, érték alapjául szolgál. Adatökoszisztémák alakulnak ki, új vállalkozások indulnak, új üzleti funkciók és a rájuk épülő modellek jelennek meg. Ismert megfogalmazás szerint a digitális gazdaság számára az adat, információ ugyanazt a szerepet játssza mint a szénhidrogének az ipari társadalmakban. Ez az átalakulás nem fakultatív, nem lehet kitérni előle.

Közigazgatás, politika
A közigazgatásnak mindig is az információ tárolása – közigazgatási nyilvántartások -, feldolgozása, a feldolgozáson alapuló cselekvés – ügyintézés – volt az egyik alapvető funkciója. A demokratikus működés igénye és gyakorlata már jóval az informatika forradalmának kibontakozása előtt megteremtette a közadatokhoz való hozzáférés feltételeit, érvényt próbálva szerezni az információszabadság és az átláthatóság elveinek. A demokratikus működés hiányosságai, a demokratikus politikai rendszerek rossz teljesítménye pedig megteremtette a közadatokhoz való hozzájutás sürgető követelését. Ennek eredményeképpen a civil szféra szervezetei erősödhetnek meg, nőhet a poltikai szféra feletti demokratikus kontroll.

Gazdaság
Új igényként jelentkezett, hogy a közigazgatás, adatainak megnyitásával a szabad újrafelhasználás számára, járuljon hozzá a gazdaság dinamizálásához. A térinformatikai, jogi, gazdasági/pénzügyi, statisztikai, meteorológiai adatok szakértő módon újrahasznosítva, feldolgozva hatalmas értéket képviselnek. A bennük rejtőző üzleti lehetőségek megvalósításához az üzleti szféra szervezetei számára biztosítani kell a szabad újrahasznosítást. Ez a születőben lévő adatipar és adatgazdaság kibontakozásának alapfeltétele.